Beveiliging

ADVISEREN & INFORMEREN

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn bedoeld om gebouwen veiliger te maken. U wilt of moet maatregelen nemen om brand of andere calamiteiten te voorkomen, snel te ontdekken en de voorwaarden creëren om een gebouw snel en veilig te ontruimen.
Een ontruimingsinstallatie bestaat uit een alarmsysteem waarmee de aanwezigen in uw pand gewaarschuwd worden bij brand of een calamiteit.

Een brandmeldinstallatie lokaliseert een beginnende brand en kan in combinatie met bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft. Noodverlichting is verlichting die altijd blijft branden, ook als de normale stroomvoorziening uitvalt en dient als vluchtwegaanduiding of verlichting van objecten. Salden Elektro zorgt voor advies, aanleg en installatie.

Inbraakdetectie

Electro Careplus BV ontwerpt in overleg een beveiligingsplan op basis van de eisen van de verzekering en de wensen van de klant. Wij bouwen die installaties conform de richtlijnen, modern, betrouwbaar en functioneel.

Branddetectie

Electro Careplus BV is een Borg brandmeldinstallatiebedrijf.
Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. In samenwerking met het branddetectiebedrijf zorgen onze vaktechnisch opgeleide mensen voor de professionele installatie die een optimale werking garandeert.

Gebruiksvergunningen

Om voor een gebruiksvergunning in aanmerking te komen dient uw bedrijfspand aan diverse voorgeschreven veiligheden te voldoen. Te denken valt aan vluchtwegen, noodverlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallatie etc. U bent verplicht een gebruiksvergunning te hebben als uw bedrijf aan een reeks criteria voldoet Wij kunnen samen met u en in overleg met de controlerende instantie een programma van eisen opstellen. Aan de hand hiervan kunnen wij u adviseren welke voorzieningen getroffen moeten worden en natuurlijk kunnen wij de eventuele werkzaamheden voor u uitvoeren.

Toegangscontrole

Wie komt er binnen en wie gaat weg? Het is een belangrijk onderdeel van bedrijfsveiligheid. Niet alleen voor registratie en controle, maar het heeft ook een belangrijke functie bij eventuele calamiteiten.

We realiseren koppelingen met “slimme” Bosch camera’s met hoge resolutie en een IP-gebaseerd toegangscontrolesysteem.

Camerabewakingssystemen

Electro Careplus BV is gecertificeerd partner van Bosch IP-camerasystemen.
Op basis van de gevraagde controle- en communicatiefuncties en de omstandigheden op de locatie zorgen wij voor maatwerk oplossingen. Onze mensen worden jaarlijks getraind om de nieuwste ontwikkelingen te kunnen toepassen bij installaties.

Wij komen graag in contact met u...

Electro Careplus B.V.

Ambachtshof 78
2632 BB  Nootdorp

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.00

Bel ons

015 - 76 30 505